Infoboekje 2019-2020

Jin

Beste scoutsvrienden, 

Met dit infoboekje willen we iedereen een beetje wegwijs maken in de wereld van scouting en van onze scoutsgroep in het bijzonder. Dit boekje heeft daarbij twee bedoelingen. Ten eerste is het bedoeld om u -als scout of ouder- informatie te geven in verband met praktische zaken zoals uniform, contactgegevens van leiding/takken, enz. Ten tweede wil dit boekje verduidelijken waar scouting en ook onze scoutsgroep voor staat, en wat we daarbij van onze leden en hun ouders verwachten. Voor diegenen die nog nooit van scouts hebben gehoord, kunnen we enkel zeggen dat het een virus is, dat al sinds 1974 in Klein-Sinaai ronddwaalt en dat zo hardnekkig is dat het elk jaar slachtoffers blijft maken. Eens erdoor gebeten, kan je er nog maar moeilijk vanaf geraken. Als je graag in bomen klimt, de bossen van ons lieflijk dorpje onveilig maakt, graag zingt, speelt of met vrienden vanalles meemaakt, dan ben jij de ideale scoutsjongen of -meisje!

Hopelijk kunnen wij je ook besmetten.

Groetjes

De leiding van Scouts Thomas