Service in Scouting

Leeftijd: 
17+ jaar

De SIS bestaat uit oud-leiding die zich wegens de studie of andere bezigheden niet meer elke week met de scouts kunnen bezighouden maar die in geval van nood (bv. foerage op weekend, studerende leiding,...) willen inspringen.